Костадин Костадинов

Фондът за подкрепа на местни инициативи в община Дупница за тази година да отпуска до 3 000 лева на всяко одобрено предложение, предлага председателят на Общинския съвет (ОбС) Костадин Костадинов. Шефът на местния парламент предлага още сумата, която да се предоставя от общинския бюджет на фонда, да бъде в размер на 50 000 лева. Предложението включва и определяне на приоритетите за финансиране от фонда за 2021 година. Това са: инфраструктура, културни дейности, образователни и научни дейности. Предложен е и съставът на комисията, която ще разглежда и одобрява проектите, в лицето на общинските съветници Костадин Костадинов, Вергил Кацов, Асен Илиев и Йордан Йорданов. В комисията ще бъдат и четирима експерти от общината, които ще бъдат определени със заповед на кмета. Комисията ще се събере в началото на м. май и ще реши до коя дата ще се дават предложенията.

Председателят на ОбС коментира докладната на редовната пресконферениция, която дава преди всяко заседание.

„Силно се надявам нашите съграждани да разберат много добре това, което искаме да направим. Предложението, което беше одобрено на председателски съвет единодушно и е съгласувано с кмета и съответните отдели, е този фонд да бъде захранен с 50 000 лв. от общинския бюджет. Като ще се финансират местни инициативи до 3 000 лв. от общината. Единодушно бяха приети и приоритетите за тази година”, посочи Костадинов. „Приканваме хората смело да се отнесат, да входират своите предложения и да изпълнят това, за което си мислят”, апелира той. Предстои и разяснителна кампания. Очаква се, че ще се приеме предложенията да се внасят до края на май, след което ще се извърши и класирането на одобрените проекти.

Председателят насочи вниманието и към докладната за договора за сътрудничество между община Дупница, ФК „Марек” и „Силвър бет” ЕООД – изключителен представител на запазената марка и търговско наименование „efbet“,  за съфинансиране на футболния клуб. „По този договор „efbet“ ще финансира ФК „Марек” за 5 г. напред, с по 3 000 лева на месец. 3 000 лева не са много, но пък са добра помощ. Особено след като общината завиши с 30 % сумата, с която подпомага футболния клуб. Търсим и още спонсори”, коментира Костадинов. Посочено бе, че в дневния ред на сесията в петък е включено и предложение за безвъзмездно предоставяне на стадион „Бончук” на ФК „Марек”.

С друга докладна записка се предлага общината да предостави за безвъзмездно ползване на Сдружение с нестопанска цел „Абракс“ свободни помещения в сградата на бившия Учителски институт. Срещу това танцовата школа „Абракс” ще организира безплатни уроци в детските градини и училищата.

Юлияна КОЛЧАКОВА