След месеци усилена работа и откриване на банкова сметка за дарения през тази седмица, „Фонд за подпомагане лечението на жители на община Разлог- Росен Коцаков“ започна своята дейност. Първият дарител е основателката Борислава Коцакова, която преведе събраната сума за лечение на своя покоен съпруг Росен Коцаков, в размер на 90 110,00 лева. Всеки, който желае да дари средства и да подпомогне нуждаещите се жители на община Разлог, може да направи превод по банкова сметка.

През изминалите месеци Община Разлог, Борислава Коцакова и г-н Полежанов взеха решението да бъде учреден специален фонд, в памет на покойния Росен Коцаков. Идеята е Фондът, от хората за хората, да бъде финансиран непрекъснато с дарения. Целта е да се подпомогнат жители на община Разлог, нуждаещи се от скъпоструващо лечение, профилактика, диагностика, рехабилитация в страната или чужбина, за което здравната каса и/или други източници не осигуряват необходимите средства и лицата не разполагат с лични такива.

На редовна сесия през месец юни Общински съвет Разлог от своя страна прие учредяването на „Фонд за подпомагане лечението на жители на община Разлог- Росен Коцаков, правилник за неговата организация, дейност и управление, определи комисията за подбор на предложенията за даряване на средства, както и тристранен спесимен, преди всяко плащане. Съветът учреди целеви средства, от които да се използва частично или цялостно финансиране на нуждаещите се. Комисията, която ще разглежда постъпилите молби за помощ бе определена в състав, д-р Мария Копанарова – Тасева – председател на общински съвет – гр. Разлог, д-р Радко Тумбев – общински съветник, Борислава Коцакова – дарител, Тодор Дамянов – директор на дирекция „АОФ“ в Община Разлог; Гергана Колчева – Фарфарова – юрисконсулт в Община Разлог, а преди всяко плащане да бъде издаван тристранен спесимен, подписан от д-р Тумбев, г-жа Коцакова и г-н Дамянов.
Цялата документация, свързана с Фонда, може да бъде намерена на сайта на Община Разлог.