В изложбената зала на Народно читалище “Св. Климент Охридски – 1922” в град Симитли бе открита фотоизложба, представяща моменти от живота на хората в общината. Водещ на събитието бе Елисавета Георгиева, която приветства гостите, представяйки им основната идея на изложбата и проекта, в рамките на който е създадена. Официалното откриване уважиха зам.-кметът Евгения Георгиева, представители на общинска администрация, неправителствени организации и граждани.
В експозицията са включени 50 снимки, отразяващи бита и културата на жителите на град Симитли и малките населени места.
Изложбата “разказва” за делника и празника на населението, за традициите и обичаите, за спорта и културата, за всичко онова, което сплотява различните етноси и култури, живеещи на територията на община Симитли.
Фотоизложбата е организирана от община Симитли, бенефициент по проект „Прилагане на социално-икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Симитли“.
Проектът е съобразен с основната визия в политиката на община Симитли – за подобряване на жизнената среда и повишаване европейското самочувствие на гражданите.