От общината: Яз. „Дружба” не представлява заплаха за населението

 

Язовир „Дружба“ и в момента изпълнява функцията си по защита от наводнения на с. Мещица и прилежащата инфраструктура. Това заявиха от община Перник по повод намеренията за организиране на граждански протест в селото. Спазена е процедурата по прехвърлянето на язовира във владение на специализираната държавна агенция, която да го ремонтира и въведе отново в експлоатация. Ако това не се случи, общината ще премине към технически мерки за ремонт със собствени средства, които ще бъдат заложени в бюджет 2020-а. Поясненията са по повод изявлението на кмета на Мещица, че местните жители ще излязат на протест и ще блокират главния път за Брезник и Трън. Причината, според Деян Никифоров, е, че язовирът се руши от години, а общинското ръководство не предприема никакви мерки. От общината опровергаха това твърдение и казаха, че тяхната оценка е, че освен да служи за напояване, водоемът може да бъде и място за отдих, риболов и развлечения.

Язовирът е строен като защита на селото и железопътната линия от преливане на река Кривопадинска и изпълнява тази си функция и до днес, тъй като при нарастване на речното ниво вследствие на валежи и снеготопене водата се задържа в язовирното езеро и се отточва в продължение на седмици. През 2008-а водоемът е предоставен на концесия на гражданско сдружение, през 2012-а е сключено допълнително споразумение, а година по-късно в управлението се включва фирма, която през 2013-а поема изцяло правата и задълженията на гражданското дружество. В основата на стената откъм въздушния откос язовирът е изпразнен. Концесията не е прекратена, но язовирът остава празен и с концесионер. По-късно концесията е прекратена.
Установен е проблемът, причинил филтрацията – основният изпускател в по-голямата си част е изгнил и пропукан, а също и съпътстващи неизправности. За отстраняването на проблемите е необходима много сериозна сума от общинския бюджет, затова е взето решение общината да се възползва от възможността, която предостави държавата със създаването на специализирана агенция, която поема стопанисването на критичната инфраструктура, за да я ремонтира и въведе отново в експлоатация. Цялата процедура е спазена и документите са изпратени в министерството, но засега още има неясноти около прилагането на закона, поради което не само язовир Мещица, а всички общински водоеми не могат да влязат във владение на държавата.