Храмът „Св. Архангел Михаил“ и килийното училище в Рила става туристическа дестинация

С 1, 8 млн. лв. черквата е дообновена, а школото – обзаведено

 

Средновековната църква „Свети Архангел Михаил“ в гр. Рила е превърната в конкурентноспособна, културна дестинация.Храмът вече е част от туристическия продукт в общината, с който рилчани ще привличат посетители. Това бе посочено на заключително публично събитие по проекта за консервация, експониране и осигуряване на достъпност до античния и средновековен храм, който се намира в гробищния парк наРила. По повод приключването на проекта във възстановената преди години сграда на килийното училище, която се намирав съседство с черквата, местният свещеник Стефан Костов отслужи водосвет за здраве и благополучие. Дообновяването на черквата отXII век е факт, след като през 2018 г. приключи първият етап от цялостния проект за реставрация, консервация и експониране насвятото място.

„Презентираме проект, започнал през 2020 г. Преди това са построени и реставрирани доста голяма част от нещата, които към момента са завършени, с финансиране по програмите за трансгранично сътрудничество. Има финансирания, осигурени и по други програми. Като обект „Килийно училище и консервация и реставрация на църквата „Свети Архангел Михаил“ проектът датира от 1992 г., първо финансиран от Министерството на културата за разкриване на стенописи. Реално това, което можем да отчетем, е благодарение на националното финансиране по Оперативната програма „Региони в растеж“, Фонд ФЛАГ, ОББ, Фонда на фондовете и Фонд „Устойчиво развитие““, каза кметът на общината Георги Кабзималски. И подчерта:

Стремили сме се проектът да обхване всичко, което може да допринесе първо за запазване на духовността на общината и най-вече на гр. Рила, тъй като във финалната фаза бяха реставрирани абсолютно всички стенописи в черквата „Свети Архангел

Михаил“, всички икони, които ни бяха предоставени и след това възстановени на черковното настоятелство. Стремили ме се още тази духовност да бъде презентирана – първо във видеофайлове, след това в брошурки, а и с аудиогайд система. Въпреки че е положен доста труд, тепърва предстои доста по-трудната част. Защото обектът е наличен. Историята му по безспорен начин е доказана. Ценностите са оценени не от нас, а от времето и от хората, които са ги запазили. И най-вече от това, че хората са запазили в сърцето си значението на черквата „Свети Архангел Михаил. Оттук натам ще ни предстои да привлечем туристи, посетители, вярващи, които наистина да оценят наследството, което се опитваме да презентираме“.

Извършеното по проекта представи неговият ръководител Виолина Станкова. Сред направеното са консервационни и

реставрационни дейности на движими културни ценности(обхванали фасадата на средновековна част на храма), строително-ремонтни работи във възрожденската част на храма(подменена е подовата настилка, изпълнена е мазилка и шпакловка постени и таван, възстановено е емпорето и са изработени и доставени ново обзавеждане и оборудване). Благоустроено и озеленено е прилежащото пространство, модернизиран  е санитарен възел. Изградени са безплатен паркинг за посетители и парково осветление и видеонаблюдение. Възстановена е подпорната стена и е монтирана нова метална ограда. Осигурена е достъпна среда за хора с увреждания.

Извършени са доставка и монтаж на обзавеждане и оборудванеза презентиране на църквата. Доставено и монтирано е оборудване за презентиране натуристически продукт, включващо екран за прожектиране, мултимедиен проектор. Килийнотоучилище е обзаведено, като са обособени зони за посетители и прожекции, зала за беседи. Доставена е аудиогайд система. Създаден е аудио запис за презентиране на църквата „Свети

Архангел Михаил“ като туристически продукт.

Проектът е финансиран по ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ и е на стойност 1 814 544,66 лв., от които 334 497 лв. са осигурени от Фонд за устойчиви градове.

Известно е, че църквата „Свети Архангел Михаил“ е част от групов паметник на културата „Ансамбъл Бабинска махала“ в гр. Рила“ от национално значение.  

Юлияна КОЛЧАКОВА