Седмицата на гората, проведена през месец април, стана чудесен повод учители и ученици от Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство в Разлог да дадат своя принос за по-чиста околна среда. Най-напред учениците от осмите и деветите класове с класни ръководители г-жа Мариана Белчева и г-жа Веселина Калинова, засадиха млади фиданки в м.„Голак“. Инж- Иван Гърков – директор на Горско стопанство Разлог и инж. Костадин Лечов- зам. директор на стопанството изнесоха беседа по залесяване. „Като специалисти в областта на земеделието ние най-добре разбираме, че опазването на природата и грижата за нейните ресурси е от изключителна важност за бъдещето ни- споделиха възпитаници от гимназията. Също така отвори врати „Цветна оранжерия“, която е обзаведена като лаборатория за практическа работа на учениците. Г-жа Татяна Динчева сподели, че е горда с участието на гимназията в различни инициативи като: „Седмица на гората“, почистване района на училището, работата по проекти, които са в посока производство на чиста храна и биопродукти и здравословен начин на живот.