Откриха официално изложбата “Непоказвани културни ценности от фонда на РИМ-Кюстендил” в Музеен комплекс “Св. Георги” в кюстендилския квартал „Колуша”.
Изложбата представя движими културни ценности, съхранявани във фонда на Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов” – Кюстендил, консервирани и реставрирани по проект „Консервация и реставрация на културни ценности от фонда на РИМ – Кюстендил”, финансиран от Министерството на културата.

Главната му цел е подобряване и оптимизиране на цялостната дейност на музея чрез ефективно изпълнение на една от основните му функции, каквато е опазването на движими културни ценности. Проектът допринася за създаването на оптимални условия за извършване на консервация и реставрация чрез осъвременяване на оборудването и материалите за работа в консервационно-реставрационното ателие на музея. В рамките на неговото изпълнение, започнало през април 2021 г., се осигури качествена, компетентна и своевременна консервация и реставрация на над 100 броя движими културни ценности с висока научна и научно-познавателна стойност.

Това са археологически метални и керамични находки, въоръжение от периода 15-и – началото на 20-и в. и стенописи. Представените в изложбата археологически ценности от глина се датират от новокаменната епоха (7. хил. пр. Хр.) до Късната античност (4.-5. в.). Показани са и част от консервираните бронзови монети от 2.-4. в. Основен акцент в изложбата са реставрираните стенописи от края на 19-и в., от наоса и притвора на църквата „Св. Георги” в кв. „Колуша”.


Експонатите в изложбата са реставрирани от специалистите от консервационно-реставрационното ателие на музея: Десислава Камберова – консервация и реставрация на предмети от керамика, Антон Стоянов – консервация и реставрация на предмети от метал, и Васил Стоименов – консервация и реставрация на стенописите. В екипа по подготовка на изложбата участват още гл. ас. д-р Светослава Филипова – идентификация и научна обработка на монетите от фонд „Нумизматика”, Любомир Желязков – фотографиране на културни ценности, и Николай Везирски – дизайн на афиш и обработка на фотографски материал.