Националния гаранционен фонд (НГФ) от Групата на Българската банка за развитие (ББР) и Черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР) подписаха споразумение за нов гаранционен инструмент в подкрепа на малкия и средния бизнес в България в условията на коронавирусната пандемия, съобщават на сайта на финансовото министерство.
Чрез това споразумение ще бъде осигурен ресурс от 150 млн. лв. на стотици малки и средни предприятия от различни сектори при облекчени изисквания за обезпеченост и по-ниски лихвени нива.
Церемонията по подписването беше открита от заместник-министъра на финансите Моника Димитрова-Бийчър, която е и управител за България в Черноморската банка за търговия и развитие.
„Като управител за България на Черноморската банка за търговия и развитие аз съм сигурна, че споразумението е в добри ръце и бенефициентите ще се възползват от предоставяните гаранционни инструменти“, посочи зам.-министър Бийчър.
Програмата ще се реализира през търговските банки, като гарантира 80% от предоставените кредити. Предстои Националният гаранционен фонд да изпрати покани до всички банки в България, а гаранционният лимит ще се разпредели според подадените заявления. Срокът за включването им е следващите две години. Гаранцията ще остане валидна още 36 месеца след изтичането му.
Изпълнителният директор на Националния гаранционен фонд Тодор Тодоров и президентът на Черноморската банка за търговия и развитие Дмитрий Панкин подчертаха, че това е първият съвместен гаранционен инструмент за споделяне на риска между двете институции и първият със споделена гаранция в портфейла на НГФ.
/БНР