НЧ „Братство 1869”- Кюстендил спечели проект по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия. Целта е да стимулира балансирано и устойчиво развитие на граничния регион между България и Сърбия, посредством интелигентен икономически растеж, адаптация към промените в околната среда и подобряване на културата на обучение.

“Проектът „Подкрепа за предприемачеството и популяризиране на услугите в туризма” ще се реализира в рамките на 15 месеца в партньорство с Община Видин и Сдружение на гражданите „Понишавле“, гр. Пирот, Сърбия. Целта на проекта е повишаване качеството на туристическите продукти и услуги в трансграничния регион и разработване на нови чрез повишаване на квалификацията и стимулиране на предприемачеството сред младежите.

„Целевите групи, които ще се възползват са: ученици, безработни, представители на бизнеса, институции, власти, НПО, туристи и населението на трансграничния регион”, каза Иван Андонов, председател на НЧ „Братство 1869”.

Всички резултати от проекта ще донесат допълнителни ползи като осигуряване на ключови бизнес умения и създаване на възможности за самостоятелна заетост на младите хора.

Краси Ценкова