• Председателят Иван Андонов получи плакет и сертификат от зам.-министъра на младежта и спорта Николай Павлов

В Интер експо център в София се проведе конференция „20 години Център за развитие на човешките ресурси „Еразъм+“.

Събитието бе организирано от ЦРЧР, в качеството му на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“ на Европейската комисия.

На официалната церемония бяха наградени най-добрите 40 проекта. Председателят на читалище „Братство 1869“ в Кюстендил Иван Андонов бе награден от зам.-министъра на младежта и спорта Николай Павлов с плакет и сертификат за цялостно качествено изпълнение на проект „Европейска доброволческа служба – академия за живота“. По него двама македонски младежи подпомагаха работата на читалището в продължение на шест месеца и живяха в гр. Кюстендил.

Официални гости на конференцията бяха еврокомисарят Мария Габриел, Красимир Вълчев, министър на образованието и науката, Красен Кралев, министър на младежта и спорта, Деница Сачева, министър на труда и социалната политика, проф. Любен Тотев, председател на Съвета на ректорите, Емилияна Димитрова, председател на Национална агенция за образование и обучение и др.