Петър Горновски

Едно от новите изискания – прословутите асансьорни врати с цени 3 и 5000 лв., са мечтата на Маринков, до 2 г. 2G мрежите изчезват, какво ще стане с вече монтираните аварийни алармени устройства?

 

„Колко пари трябва да се излеят, за да се покрият нововъведенията в безопасността на асансьорите?”, попитаха читатели на вестник „Вяра” и добавиха: „Под давлението на председателя на Държавната агенция по метрологичен и технически надзор Петър Горновски и небезизвестните експерти от Българска асансьорна асоциация (БАА) – баща и син Маринкови, ДАМТН предложи изменения в Наредба за безопасна експлоатация за технически надзор на асансьори (НБЕТНА).“

Валентин Маринков

Новостите предвиждат монтиране на устройство за контрол на товара или врата, която да ограничи площта на пода на кабината. Също така съоръженията трябва да имат и електрическо предпазно устройство, което да предотврати движението на кабината на асансьора, ако вратата не е затворена, устройство за аварийно спиране върху покрива на кабината или в шахтната яма и в ролковото помещение съгласно действащи хармонизирани стандарти, предпазен щит под кабината на асансьора, аварийно алармено устройство, съгласно хармонизираните стандарти, което да позволява двустранна разговорна връзка между кабината на асансьора и лицето, което извършва аварийно обслужване на асансьора. Според наредбата ползвателите на асансьора осигуряват реализирането на мерките след извършване на оценка на риска по реда на наредбата, в сроковете, указани от органа, извършил оценката на риска. Също така те трябва да осигуряват монтирането на предпазен щит под кабината на асансьора съгласно хармонизиран стандарт до 31 декември 2018 г. – на всички асансьори, с изключение на асансьорите, монтирани в жилищните сгради и до 31 декември 2023 г. – за асансьорите, монтирани в жилищните сгради.

„Прословутите асансьорни врати – мечтата на Валентин Маринков. Какво ще струва? Между 3 и 5000 лв. на асансьор. А сега го умножете по приблизително 50 000 асансьора и се получават суми от 150 – 250 000 000 лв. минимум”, пресмятат читателите, изпратили сигнала.

„Монтиране на устройство за контрол на товара. Тук на вид разходът не е голям, някъде към 500 лв. На ако пак го умножавам, ще се получи немалка сума около 2 5000 000 лв. И тук възниква въпрос, че не навсякъде е възможно. А какво се прави, ако не е възможно?

Предпазният щит под кабината на асансьора струва около 100-200 лв. Аварийно алармено устройство съгласно хармонизираните стандарти, което да позволява двустранна разговорна връзка между кабината на асансьора и лицето, което извършва аварийно обслужване на асансьора.

Ей тука е най-интересният момент. На практика това устройство трябва да го има. Беше задължително. Факт е обаче, че около 30-49% от асансьорите го нямат, друг е въпросът защо?

Какво обаче се случва. До година-две по данни на операторите мрежите от 2G изчезват, а с тях спира и сигналът в монтираните досега. Какво следва – монтираме НОВИ, защото старите не се обновяват?

Значи един път устройство и абонамент на оператор, после пак, е има ли край? Кой ще понесе отговорността за това?

Още една бегла, ама много белга сметка – 20 000 асансьора по минимум 20 000 лв. – 400 000 000 лв. за определени хора”, се казва в писмото.