Шест страни членки на ЕС – Малта, Финландия, Полша, Швеция, Румъния и Естония са поискали удължаване на срока за оценка на възстановителните им планове, съобщи говорителката на Европейската комисия Веерле Нойц.

Тя поясни, че за Полша е направено удължение до 1 август, като не е изключено Комисията да поиска и още.

Еврокомисията е предложила на Унгария да удължи и оценката на нейния план до края на септември.

Говорителката каза, че България все още не е внесла официално плана си, който трябва да бъде оценен в рамките на два месеца, но продължава да поддържа контакт с българските власти и да работи конструктивно с тях./БНР