С водосвет официално бяха открити Филмовото и телевизионното студио и Звукозаписното студио в Югозападния университет „Неофит Рилски“, създадени по проект “Интегриране на историческите и археологическите ценности от българо-гръцкия трансграничен регион в една устойчива тематична туристическа дестинация” по програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.

На събитието присъстваха ректорът на Югозападния университет „Неофит Рилски“ проф. д-р Борислав Юруков, деканът на Факултета по изкуствата и ръководител на проекта проф. д.изк.н. Йордан Гошев, зам.-деканите на факултета проф. д.н.к. Васил Марков и проф. д-р Емил Куков, преподаватели, студенти и гости. Новите студиа, разположени в Учебен корпус №8 (бившия механотехникум), отговарят на най-съвременните световни изисквания. Те ще се ползват от над 300 студенти, обучаващи се във Факултета по изкуствата. Проф. Гошев определи студиата като многофункционални и отбеляза, че в тях студентите ще получават още по-добра практическа подготовка, ползвайки най-съвременните технологии.

В студиата ще се създават документални и рекламни филми за визуализация и популяризация на нематериалното културно богатство, ще се събират, записват и съхраняват танцов, музикален и песенен фолклор като ресурс за развитието на културния туризъм от двете страни на българо-гръцката граница. Факултетът по изкуствата работи активно по създаването на нова и модерна база, в която да се обучават и работят студентите и преподавателите. Предстои откриването на Лаборатория по културен туризъм, която е разположена в Учебен корпус №1, финансирана по проект “Интегриране на историческите и археологическите ценности от българо-гръцкия трансграничен регион в една устойчива тематична туристическа дестинация” по програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.  До края на месец септември тази година ще бъде открит и театърът, който също ще бъде разположен в Учебен корпус №8.