Югозападното държавно предприятие подготви информационни материали с основни правила за безопасно поведение в райони, обитавани от кафяви мечки. Най-големият хищник в България е разпространен в почти всички наши планини – Витоша, Верила, Плана, Пирин, Рило-Родопския масив, Средна Стара планина, които са на територията на предприятието. За да се избегнат инциденти като този край Белица, е важно при навлизане в гората всички посетители да са подготвени за възможни внезапни срещи с мечка.

Изработени са 2000 листовки, които чрез териториалните поделения на ЮЗДП, кметствата и туристическите обекти в рисковите райони ще бъдат разпространени сред гъбари, билкари, туристи. В тях се съдържат съвети и препоръки по отношение на реакциите на човека, които са от решаващо значение за поведението на мечката, а от там и за предотвратяване на инциденти. Заедно с това са изработени и 10 информационни табели, които до дни ще бъдат поставени на ключови места в горските територии, обитавани от мечки и посещавани от туристи.

Информационните материали са публикувани и на интернет страницата на ЮЗДП – www.uzdp.bg