Налагат дисциплинарно наказание на горски от Якоруда

Нови нарушения бяха установени след съвместни проверки на Югозападно държавно предприятие и Регионалната дирекция по горите в Якоруда. Акциите стартираха след като бе задържан автомобил, собственост на семейната фирма на кмета на село Конарско Ахмед Ахмед.

На 21.11.2022 г. при проверка в един от подотделите, включен в дърводобивен  обект №2124, спечелен от фирма „Диамант Рубин“ са установени незаконно отсечени 27 бр. едроразмерни дървета от дървесен вид бял бор, възлизащи на общо 28 куб. м. В съседния подотдел също е констатирана незаконна сеч на 16 бр. бялборови с обем 12 куб. м. дървесина. В същия ден на около 2-3 км разстояние от сечището, комисията установява,  разтоварени на купчини на три места строителна дървесина от дървесен вид бял бор, без поставена контролна горска марка.

Във вторник от проверяващите е извършено измерване и транспортиране до базата за задържани материали на изоставената строителна дървесина, която възлиза на общ обем – 43 куб.м.

Във връзка с установените нарушения, от ЮЗДП ще бъдат дадени указания на Териториалното поделение ДГС Якоруда да прекрати едностранно, на основание чл.40, сключения договор за продажба на дървесина с фирма „Диамант Рубин“ ЕООД.

Припомняме, че кметът на село Конарско, община Якоруда, бе задържан за незаконен превоз на 20 кубически метра, иглолистна строителна дървесина. Това стана след съвместна акция на служители от Регионалната дирекция по горите-Благоевград и полицията. На пътя между село Черна Места и град Якоруда бе спрян за проверка камион, натоварен със строителна дървесина. Установено бе, че камионът няма превозен билет, а транспортираният  материал – около 20 кубически метра иглолистна строителна дървесина, е без контролна горска марка.

Камионът е собственост на фирма “Диамант Рубин” и бе шофиран от  кмета на село Конарско Ахмед Ахмед, на когото бе наложена мярка “задържане за 24 часа”.

Семейната фирма на кмета има спечелени на търг няколко горски обекта и сключени договори за дърводобив. След случая от РДГ и Югозападното държавно предприятие стартираха  проверки  за произхода на незаконната дървесина, както и на всички обекти, дадени на фирмата за дърводобив.

При продължаващата полицейска акция със съдействието на служители от ЮЗДП и РДГ Благоевград в село Конарско, на 22 ноември в двора на жител на селото, са установени  20 куб. метра иглолистни дърва за огрев, без документи за произход и поставена контролна горска марка. В хода на проверката става ясно, че служител на ТП ДГС Якоруда, в нарушение на Закона за горите и подзаконовата наредба, издава електронен превозен билет на собственика на имота с цел дървесината да бъде установена.От служителя ще бъдат изискани писмени обяснения. Ръководството на ЮЗДП ще разпореди да бъде наложено строго дисциплинарно наказание на провинилия се служител.