инж. Дамян Дамянов
  • Проверка установи неправомерни дейности в района на Кресна и Симитли, но няма сериозни поражения на гората

 

Проверка на ЮЗДП потвърди неправомерни дейности в района на Кресна и Симитли по повод горещата тема с дейностите около трасе на АМ „Струма”, преди да е избран изпълнител. От ЮЗДП уточниха, че предстоят наказания за виновните горски служители. Според резултатите от проверката, назначена от шефа на ЮЗДП инж. Дамян Дамянов, общо 2740 метра съществуващи временни пътища в държавни горски територии в районите на Кресна и Симитли са почистени с булдозер, а новоизградените отсечки са 3800 метра. От направените общо 13 сондажа три са в земеделски земи. Нов път с дължина 650 метра е прокаран в земеделски имоти на територията на „ДГС Кресна”. Добрата новина е, че няма сериозни поражения на гората, тъй като засегнатите площи са или нелесопригодни, или са насаждения с ниска пълнота. Това са констатациите от проверката, разпоредена от директора на Югозападното държавно предприятие инж. Дамян Дамянов във връзка с публикации за неправомерни дейности в държавни горски територии. Почистването и изграждането на временните пътища е извършено през втората половина на 2018 г., без да има постъпили искания в деловодствата на „ДГС Кресна” и „ДГС Симитли” и издадени разрешения за това. Няма предоставени рапорти и доклади от служители на двете стопанства, в които да се съобщава за действия, свързани с изграждането на нови и разчистване на съществуващи горски пътища, потвърждава проверката. В тази връзка директорът на ЮЗДП вече е изискал писмени обяснения от ръководителите на двете стопанства и другите отговорни длъжностни лица, след което предстои да бъдат наложени наказания съгласно договорите за управление и Кодекса на труда. На извършителя ще бъдат съставени актове за административни нарушения по Закона за горите. ЮЗДП подготвя сигнал до Районна прокуратура-Благоевград за предприемане на всички необходими действия по извършване на проверка, касаеща установяване спазването на законите в Република България.