Преустановява се обслужването на всички автобусни линии, възложени от община Кюстендил, съобщиха от пресцентъра на фирма „Юнион Ивкони“. В разпространено изявление до медиите, се посочват причините довели до категоричното решение на фирмата превозвач.

„Със заявление с входящ номер 04-07-1/16.08.2022 г. „Юнион Ивкони“ уведоми кмета на община Кюстендил, че считано от 17.08.2022 г. преустановява обслужването на всички автобусни линии, възложени от община Кюстендил с договор Д-00-371 от 18 май 2022 г. По-рано беше подадено заявление с входящ номер 26-00-737 за прекратяване на въпросния договор.

Причините за драстичното решение на превозвача са следните:

1. Съгласно действащата нормативна уредба, процедура за възлагане на превози от републиканската транспортна схема се провежда след изпълнение от страна на общината на следните изисквания:

– Равнопоставеност на квотите на двете общини в началото и края на маршрута. При линията Кюстендил-София община Кюстендил разполага с квота от 13 разписания, а Столична община – със 7 разписания.

– Провеждане на процедура за конкретните маршрутни разписания е възможно единствено и само след утвърждаване на същите от Министерство на транспорта и съобщенията.

– Минимално допустимият интервал между две обслужвания по една и съща линия е 60 минути.

– Възлагане на превози от Републиканската транспортна схема е допустимо единствено и само по реда на Закона за концесиите.

Община Кюстендил не беше изпълнила и не изпълни нито едно от тези нормативни изисквания нито към момента на обявяване на процедурата, нито към момента на подписване на договора, нито близо 3 месеца по-късно.

2. Община Кюстендил и към днешна дата не е изплатила на „Юнион Ивкони“ полагащите се компенсации от Държавният бюджет за месеците октомври, ноември и декември 2021 г.

3. Вместо да влезе в ролята на добър стопанин и да отстрани пропуските при възлагането, кметът на община Кюстендил влезе в съглашателство с криминални елементи като Георги Георгиев (БОЕЦ-а), опитващ се от месеци да клевети дружество „Юнион Ивкони“. Последният излъчи „репортаж” на живо от Автогарата в Кюстендил с автобус, готвещ се да изпълни курс, възложен с договор от Столична Община и нямащ абсолютно никакво отношение към община Кюстендил, като се опита да внуши на зрителите си, че „Юнион Ивкони“ нарушава условията на договора.

Г-н Паунов влезе в съглашателство и с най-компрометираната и ненавиждана от целия транспортен бранш администрация – тази, управлявана от министър Събев, срещу когото целият сектор протестира до оставката му. Относно репресивните действия на държавната администрация срещу „Юнион Ивкони“ и още две компании е образувано досъдебно производство за злоупотреба с власт.

През последните месеци „Юнион Ивкони” беше обект на агресия и репресии от страна на министъра на транспорта г-н Събев и администрацията му. За съжаление към тази „група за мокри поръчки”, очевидно с други подбуди, се присъедини и кметът на Кюстендил, който лиши гражданите и гостите на града и общината от регулярен транспорт до и от столицата.

„Юнион Ивкони“ е най-големият превозвач на Балканите и въпреки атаките срещу компанията няма да подведе пътниците си, нито ще направи компромис със стандартите за сигурност и законодателството на Република България.

„Юнион Ивкони“ ще продължи обслужването на линията София – Кюстендил от квотата на Столична община и ще бди стриктно за спазването на нормативната уредба при последващо възлагане на превозите от страна на кмета Паунов.”, алармират за последващите си действия от фирмата превозвач./ източник: https://union-ivkoni.com/