Общинският съвет в Благоевград избра Ясен Попвасилев за временно изпълняващ длъжността кмет. Досегашният заместник-кмет по финансите ще управлява общината до провеждането на избора за нов градоначалник. 30 общински съветници гласуваха “за” финансистът да поеме кормилото на Благоевград. Ясен Попвасилев бе единствената номинация, направена от ВМРО. До избор на временен кмет се стигна, след като правомощията на Румен Томов бяха прекратени предсрочно заради ненавреме закритата му фирма, а решението на Общинската избирателна комисия беше потвърдено след едногодишна съдебна битка. “Ние трябваше да изберем един от заместник-кметовете за временно изпълняващ длъжността кмет, така че не мисля, че има нещо странно в това. Имаше едно предложение, и знаете, избрахме го. Ясен Попвасилев е доказан професионалист в своята сфера, знае как да управлява, смятам, че няма да има проблеми”, коментира председателят на Общинския съвет Андон Тодоров. “Основната ми задача е изпълнението на бюджета, както и да подготвя едни справедливи и честни избори в Благоевград”, заяви на свой ред Ясен Попвасилев. Допълнителна тежест се очертава и финансирането на частичния избор за кмет, ако общината трябва да поеме този разход: “Едни избори ще струват 300-400 000 лева. Ще трябва да ограничаваме разходите, ако трябва ние да платим тези средства”. Очаква се до дни ЦИК да изпрати решението си до президента на Република България, след което той трябва да издаде указ за насрочване на частични местни избори в община Благоевград.

Същевременно съветниците гласуваха промени в Наредбата за местните такси и цени на услуги и се прие Наредбата за овладяване на популацията на безстопанствени кучета и регистрацията на домашни кучета на територията на община Благоевград.

Бяха отпуснати средства за финансиране на процедури „Ин витро“. Общинският съвет одобри и предложения за продажба на общински жилища на настанени в тях по административен ред наематели.

Дадено беше съгласие за разрешаване изработване на ПУП и ПУП-парцеларен план на парцели в община Благоевград, одобрени бяха заявления за закупуване на поземлени имоти и прекратяване на съсобственост, както и изменения на Общия устройствен план.

Приети бяха и предложенията за предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост.