В Делян не живее нито един човек между 15 и 29 г.

Яхиново е селото в община Дупница, в което живеят най- много младежи,става ясно от плана за младежта за тази година. В Яхиново живеят 602 души между 15 и 29 г.. То е следвано от Крайници – с 568 жители, и Самораново – с 501 души в младежка възраст.

Делян пък е селото в общината Дупница, в което няма нито един човек на възраст от 15 до 29 г. В 6 села – Тополница, Делян, Грамаде, Кременик, Крайни дол и Блатино, няма нито един жител на възраст от 15 до 19 г. В 4 от селата  – Делян, Грамаде, Кременик и Крайни дол, няма и хора между 20 и 24 г. 5 са населените места – Тополница, Делян, Грамаде, Кременик и Крайни дол, в които няма хора на възраст от 25 до 29 г.

Данните са към 21.01.2023 г., предоставени от отдел “ГРАОН”, броят на младите хора на възраст от 15 до 29 години е 15 182, или 31,60% от населението.Според тях към 15.12.2022 г. населението на община Дупница възлиза на 48 048 души, 37 878 (78,83%) от които живеят в града, а 10 170 (21,17%) в съставните на общината села.

Общинският годишен план за младежта е внесен за приемане в местния парламент и ще бъде разгледан на сесията на 27 януари.