Увеличение на възнагражденията на кметовете на 6 от селата предстои в община Дупница. С докладна записка до Общинския съвет кметът на общината Методи Чимев предлага със задна дата – от 1 юли, да бъдат увеличени основните месечни заплати на управниците на селата Яхиново, Крайници, Самораново, Бистрица, Джерман и Червен брег. Предложеното увеличение е със 100 лв. След приемането му Софка Скоклева (кмет на Яхиново), Мариана Димитрова (Крайници), Райко Цветков (Самораново), Кирил Огненски (Бистрица), Ангел Цветков (Джерман), Славчо Димкин (Червен брег) ще получават по 1 460 лв.

Предложението за актуализацията е свързано с увеличаването на минималната работна заплата и промените в нормативните разпоредби, касаещи работните заплати в държавната администрация. Общинските съветници ще вземат решение по докладната на заседанието си на 25 ноември.