Подписката на жители от кв. „Самоково” е входирана в общината, Анка Попова, Генка Стоянова, Елена Пирчева, Фиданка Паунова и др. настояват кметът Георгиев да направи проверка

Двата проблемни вентилатора се обличат с шумоизолатори, ако хората, които се отопляват на този продукт, мислят, че ние замърсяваме, значи и те замърсяват, коментира управителят на производствения цех Димитър Филипов

 

103-ма души от Самоков недоволстват с подписка срещу цеха за производство на пелети на фирма „Аксел Трейд 2009“ ЕООД с управител Божидар Йочев.

Хората изпратиха сигнал до в. „Вяра” и писмо, в което се оплакват, че денонощно са тормозени от нетърпим шум и замърсен въздух.

Д-р Александър Златанов

Подписката е входирана в община Самоков, като хората настояват кметът Владимир Георгиев да направи проверка на цеха и публично да оповести резултатите. Сред подписаните се четат имената на Генка Стоянова, Елена Пирчева, Фиданка Паунова, Надка Стамова, Марияна Динева, Анка Попова, Василка Дудина и др.

Владимир Георгиев

„Заради цеха е шумно, отровиха въздуха, работят и през почивните дни. Разходете се дори вечер или през нощта, освен че излиза пушек се чува и бучене 24 часа. Не е възможно да се спи. В Самоков не се диша, няма ли компетентен органи да измерят степента на замърсяване?“, заявиха пред в. „Вяра“ жители на рилския град.

Предприятието се намира в непосредствена близост до жк “Самоково“. Фирма „Аксел Трейд 2009” ЕООД работи от няколко години в сферата на дървообработващата промишленост и производството на пелети от дървесна биомаса.

„Ние не сме против бизнеса на хората. Искаме да се направи проверка от институциите и да се задължи ръководството на завода да въведе в нормален режим съоръженията, за да не замърсяват околната среда. Заводът е в квартала ни, по цял ден до късно е много шумно, работят в почивните дни. Не ни интересува откъде е дървеният им материал, за това си има други органи, които носят отговорност. Искаме да се прекрати тормозът на стотици семейства от Самоков. Настояваме общинското ръководство на Самоков в лицето на кмета Владимир Георгиев да се намеси адекватно и да се спре практиката в община Самоков заводи и подобни фирми да се изграждат в близост до жилищни сгради и квартали. В Самоков заводите за пелети стават все повече, но това е друга тема. Нека поне да бъдат в индустриалната зона, кмете“, споделят самоковци. В писмото си, адресирано до „Вяра“ и редица институции, те пишат още:

„В производствения цех най-вероятно има изградена инсталация за сушене на пелетите, която издава постоянен и нетърпим шум, който с течение на времето се увеличава, а не намалява. Предвид местоположението на производствената площадка спрямо жилищната територия на близко разположените къщи и с цел ограничаване на шума, молим за вашето съдействие, като предприемете необходимите действия и разпоредите на компетентните длъжностни лица да направят проверка. Настояваме за писмен отговор на представените пред вас въпроси, както следва: Спазват ли се изискванията относно правилна експлоатация на технологичните съоръжения? Ако оборудването е разположено в затворено помещение и има изградена изолация против шума в производственото хале, защо продължава да се чува този шум? Спазват ли се нормите, определени в Приложение №2 към чл. 5 от Наредба №6/2006г за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението? Работата на оборудването, емитиращо шум, защо не е само през светлата част на денонощието и в работни дни, а е извънработно време и продължава да се чува и след като работното време е изтекло? С цел намаляване и ограничаване на вредното действие на фактора „шум“ не трябва ли да се провеждат периодични контролни изследвания на показателите за шум в околната среда по реда, определен в Наредба №54/2010г. за дейността на националната система за мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда”.

Освен жк „Самоково“ потърпевши от шума и качеството на въздуха са и изграждащият се в момента ВИП квартал, както и двете училища, които са в близост до цеха. Хората твърдят, че прането по просторите и колите им са с налепи прахови частици. Те питат дали шефът на РЗИ д-р Александър Златанов е запознат с този проблем.

Потърсихме за коментар управителя на фирмата Божидар Йочев, но не успяхме да се свържем с него. Свързахме се с управителя на производствения цех Димитър Филипов. Ето какво сподели той пред „Вяра“: „Съгласен съм с хората, че ситуацията е неприятна. Спазени са абсолютно всички изисквания относно правилната експлоатация на съоръженията. Взети са мерки, за да се реши проблемът за дискомфорта на населението. В момента двете от съоръженията (вентилатори), които генерират шума, се обличат в помещение, което да бъде шумоизолирано, и се надявам в рамките до десет дни двете проблемни зони да са облечени. Правени са шумозамервания, констатирано е, че всичко е в допустимите норми. 99% се изхвърлят в атмосферата водни пари и 1% имаме изгорели димни газове (пушек), които не е вреден. Ние ползваме екологичен продукт от иглолистна дървесина – биомаса. Серните емисии, въглеродният двуокис, тежките частици са сведени до минимум и са далеч под нормите, които са допустими за този тип гориво. В Самоков има доста хора, които се отопляват с този продукт, ако те мислят, че ние замърсяваме, т.е. и те самите замърсяват. А всички хора го правят с идеята за екологично чисти и ползват нашия продукт, а пък казват, че ние замърсяваме. Тук е големият проблем, че хората не нежелаят да разберат, че това не е замърсяване. Фабриката е с денонощен режим на работа. Фабриката се намира на терен в индустриална зона още от 60-70-те години, когато е бил построяван заводът. Не мисля, че трябва периодично да се правят контролни изследвания на показателите за шум. Прави се веднъж и ако се установи, че генерира шум, се издава предписание какви мерки да се предприемат. Мерките, които съм предприел за вентилаторната система, е да се шумоизолира, това е материал, който не търпи ежегодна амортизация. Фирмата има всички необходими документи, за да упражнява тази дейност, имаме строителни разрешения и др. Разбирам съображенията на хората и не искам да навлизам в полемика, но съм взел мерки да се направи шумоизолацията. Липсата на други шумове през малките часове на нощта прави този по-отчетлив и това ги дразни хората, което е разбираемо. В рамките на последните три години този тип услуга на отопление набира по-голяма скорост в България. Ние предлагаме качествен продукт. Мога да говоря много за ползите и малкото минуси, които има този продукт. В цеха работят над 40 самоковци. Продуктите ни са екологично чисти, покриващи европейските стандарти за качество“ – сподели технологът Димитър Филипов.