115 акта за нарушения съставиха от РДГ-Кюстендил

2 220 са извършените проверки от Регионална дирекция по горите – Кюстендил от началото на годината, сочи отчет на горските инспектори.

С цел контрол и опазване на горските територии са проверени 270 обекта за складиране, преработка и търговия с дървесина, 600 обекта за добив на дървесина, риболовци и други физически лица.

Преобладават извършените проверки на МПС, извозващи дървесина, които са близо 1000. В резултат на извършените проверки са съставени 115 акта за административни нарушения на Закона за горите. За отчетния период са издадени 88 наказателни постановления и наложени глоби и обезщетения за близо 11 000 лева.

В същото време са задържани 45 пр. куб.м. дърва за огрев. Освен това са извършени 4 съвместни проверки със служители на Областна дирекция на МВР на 69 ловци за спазване на реда при извършване на лов на хищници в извънгорски територии. Няма констатирани нарушения.