15 години от създаването си чества клуб “Ане Франк” в Петрич. Клубът действа в ПГ “Пейо Яворов”, а негов ръководител е г-жа Славянка Николова – преподавател по английски език. “В света има 200 училища, които са свързали инициативите си с живота на еврейското дете Ане Франк и ние се гордеем, че нашата гимназия е едно от тези учебни заведения. За 15 години клубът е реализирал четири международни проекта и поредица от значими местни мероприятия.

Клуб “Ане Франк” е духовен път за развитие в името на доброто и креативността – това е мисията, на която се е посветила г-жа Николова”, заявиха от учебното заведение. Ане Франк е еврейско момиче, родено в Германия и прекарало по-голямата част от живота си в Нидерландия. По време на Втората световна война то се укрива от нацистите със своето семейство в Амстердам и води дневник, публикуван след края на войната. Тя умира в концентрационния лагер „Берген-Белзен”.