Кирил Котев
  • Кметът Котев подписа заповедите им, предстои да бъдат назначени още 11 души

 

Кметът на община Сандански Кирил Котев назначи на работа 17 безработни лица в неравностойно положение. Те са получили заповедите си от началото на седмицата и ще бъдат заети за срок от две години. Трудоустроените с право на работа получават възможност да изпълняват задълженията си по проекта „Обучение за заетост“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Трудовите им задължения, които ще изпълняват в град Сандански и по населените места на общината, са изцяло съобразени с тяхното здравословно състояние. Очаква се до края на месец март да бъде осигурена работа на още 11 души в неравностойно положение, с което общият брой на назначените ще стигне до 64-ма души.

Проектът „Обучение за заетост“ създава възможности и подкрепа на безработните лица в неравностойно положение за прилагане на подходящи стимули за тяхното включване към пазара на труда.