Народният представител д-р Александър Александров зададе от парламентарната трибуна въпроси към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев. “Правителството е отпуснало 30 млн. лева за допълнителни разходи на общинските и областните болници, както и за лечебни заведения, оказващи психиатрична помощ”, заяви д-р Александров и отправи към здравния министър питане за какво ще бъдат разходвани тези средства и ще имат ли възможност директорите на лечебните заведения да използват този финансов ресурс за увеличение на работните заплати. Той получи уверение, че по-голямата част от дофинансирането ще бъде отделена за увеличение на работните заплати, а средствата ще бъдат разпределени както скедва: 18 милиона лева за общинските и областните болници; 2 млн. лв. се предоставят на лечебните заведения, оказващи психиатрична помощ. Този ресурс е предвиден за 12-те центъра за психично здраве и за психиатричните отделения към болниците; 10 млн. лв. се предоставят за оказана спешна помощ без хоспитализация, като с този ресурс ще бъдат финансирани 41 лечебни заведения, от които 26 областни болници.