Районен съд-Кюстендил одобри споразумение и наложи наказание от 6 месеца „лишаване от свобода“ при първоначален „общ“ режим на изтърпяване за 20-годишна кюстендилка, която се призна за виновна в държане на високорискови наркотични вещества – хероин. Споразумението бе внесено за разглеждане в съдебно заседание от Районна прокуратура – Кюстендил, подписано и от защитата на подсъдимата.

Владислава В. се призна за виновна в това, че на 13.07.2021 година в кв. „Изток“ – Кюстендил е държала хероин – 0,247 грама – престъпление по чл. 354а, ал.3, пр.2, т.1 от НК. Одобреното споразумение има последиците на влязла в законна сила присъда. Определението на РС – Кюстендил е окончателно.

Съдът привежда в изпълнение към така наложеното наказание по настоящото дело и наказанието по НОХД 620/2021 г. по описа на РС – Кюстендил, а именно „лишаване от свобода“ за срок от 11 месеца, изпълнението на което е било отложено за изпитателен срок от 3 години. Съдът е одобрил на 03.06.2021 г. споразумение, с което обвиняемата се е признала за виновна в кражба на чужди движими вещи. Определението за приведеното в изпълнение наказание „лишаване от свобода“ подлежи на жалба пред Окръжен съд-Кюстендил в 15-дневен срок.