Изграждат газопровод от Симитли до Разлог и Банско

 

 

„Булгартрансгаз” ЕАД има инвестиционно предложение за изграждане на преносен газопровод до Разлог и Банско. Проектните варианти на трасета на преносния газопровод са с дължини между 36 и 40 km. Писмени становища и мнения на заинтересованите лица и обществеността се приемат в РИОСВ – Благоевград, 2700 гр. Благоевград, ул. “Свобода” №1, както и при Възложителя. Информацията е налична в засегнатите кметства и общини и на Интернет страницата на дружеството. Проектните варианти на трасета на преносния газопровод минават през град Симитли, симитлийските села Полето, Брежани и Градево, за да стигнат до Разлог. Зоната за превантивна устройствена защита на газопровода (2 х 200 m) засяга освен и симитлийското село Крупник и град Банско. Срокът за експлоатация на газопровода, който ще се направи, е 50 години. Предвижда се строителството му да стартира през втората половина на 2018 година. Строителните дейности трябва да продължат 14 месеца. Това означава, че в края на 2019 година природният газ ще стига до Разлог и Банско по тръби, а не с бутилки в камиони.Кмета.бг