Сградата на „Социални грижи”

Близо 2600 заявления за помощи за отопление са подадени от началото на юли в Дирекция „Социално подпомагане” в Дупница. „От 1 юли, когато стартира приемът на заявления-декларации за отпускане на целева помощ за отоплителен сезон 2021-2022 г., в Дирекция „Социално подпомагане” в Дупница са приети 2595 заявления-декларации. От тях 1546 са от лица и семейства, чийто настоящ адрес е на територията на община Дупница, а 484 – на територията на община Сапарева баня.

Към 17 септември са издадени общо 1773 заповеди за отпускане на целева помощ, като за община Дупница броят на подпомогнатите лица и семейства е 1432, а за Сапарева баня – 341. Отпуснатите целеви помощи са за отопление на твърдо гориво, ел. енергия или природен газ. Издадени са 373 заповеди за отказ на целева помощ на различни основания, като преобладават заповедите за отказ за целева помощ с мотив средномесечен доход, надвишаващ определения диференциран доход за отопление”, съобщи директорът на „Социално подпомагане” Таня Кирилова.

Дирекцията продължава приема на документи за отпускане на тези помощи, като срокът е до 31 октомври.

Юлияна КОЛЧАКОВА