3 фирми благоустрояват част от Благоевград и правят велоалея за 6,6 млн. лв.

 

 

Три фирми ще благоустрояват  ІV микрорайон в Благоевград от кв. „Освобождение“ до ЮЗУ, улица „Марица“ и изграждане на велоалея. Това стана ясно вчера по време на отваряне на ценовите оферти на фирмите участници в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка, която проведе комисия начело с директора на дирекция „Правно-нормативно обслужване“ Антония Методиева. За изпълнение на първата позиция на обществената поръчка „Благоустрояване на ІV микрорайон, включително рехабилитация и реконструкция на улици, енергоспестяващо осветление и озеленяване в района на ул. „Ветрен“ до ЮЗУ „Н. Рилски“ ценовата оферта на допуснатите до финала „БГ КА – Благоевград“ ДЗЗД бе 4 051 306,60 лв., а на Обединение „ММ СТРОЙ“ – 4 845 770,11лв. без ДДС. За благоустрояване на ул. „Марица“ предложената от единствения допуснат до финала участник „ КО-БИЛД“ ДЗЗД бе 2 077 224,21лв. Кюстендилската фирма „Булпланинвест“ ООД с управител Николай Йосифов и съдружници Антон Стоянов, Николай Йосифов и Димитър Делийски предложи най-ниска цена от 691 793,68 лв. за изграждане на велоалеите. Конкурентната фирма „Растер Юг“ ООД на Антон Муртов и Радослав Костов предложи 793 937,13 лв. без ДДС, а третият участник – благоевградското дружество „Елитстрой“ АД с управители Изабела Георгиева и Васил Георгиев, бе с оферта от 770 669,08 лв. без ДДС.