Инж. Здравчо Тодоров
  • Небрежно боравене с открит огън при прочистване е основната причина за огнените стихии, коментира инж. Здравчо Тодоров

 

31 горски пожара са възникнали за първите 6 месеца на 2019 година на територията на Регионална дирекция по горите- Кюстендил. Това информира инж. Здравчо Тодоров, директор на РДГ-Кюстендил. Пожарите са обхванали площ от 1714 дка. „Основната причина за пожарите е небрежно боравене с открит огън при почистване на земеделски земи, след това огънят преминава и в горите. Благодарение на бързите реакции на горските служители е предотвратено преминаването на десетки пожари от земеделски земи в горските територии. От началото на 2019 година служителите в изпълнение на задълженията си по контрола и опазването на горските територии от териториалния обхват на РДГ-Кюстендил са извършили общо 3154 проверки. Проверявани са обекти за складиране, преработка и търговия с дървесина, превозни средства, обекти за добив на дървесина, ловци, риболовци и други физически лица”, каза Здравчо Тодоров. Той уточни, че между институциите, отговорни за противопожарната защита на горските територии в района, има добро взаимодействие.

“По съгласуван план експерти на дирекцията, РДПБЗН- Кюстендил и РДПБЗН-Перник през периода 18 юни-8 юли извършиха 20 съвместни проверки за изпълнението на мероприятията за превенция и готовността за пожарогасителни действия в горските територии. Проверките ще продължат през целия период на жътвената кампания, като се включат горските инспектори на РДГ и служители на РСПБЗН по места. На нарушителите ще се налагат административни наказания глоби, които започват от 500 лв. Осигурен е транспорт за извозване на гасачите при сигнал за възникнал пожар. В горските територии е предвидено да се направят и поддържат 30 150 м минерализовани ивици, 49 097 м лесокултурни прегради – общо 79 247 м противопожарни просеки. Направени са необходимите процедури за изпълнението им и се работи по тях“, каза още инж. Тодоров.