31 са унищожените и изцяло подменени от Община Дупница пътни знаци през миналата година, показва справката от отдел “Транспорт”.

Почти толкова са ремонтираните и възстановени. Напълно подменено е едно сферично огледало, станало “жертва” на умишлено посегателство. Новопоставените знаци пък са 22 извън заложените по различните проекти, както и 3 нови сферични огледала. Сравнено с предходните години, се забелязва намаляване на броя посегателства над пътните знаци.