Всеки пети европеец е в риск от бедност или социално изключване, сочат данните на Евростат

33,6% от българите са в риск от бедност и/или социално изключване, сочат данните на Евростат за 2020 година. По този показател страната е втората най-зле засегната държава след Румъния. Има незначително покачване спрямо данните за 2019 година, когато в такъв риск живееха 33,2% от българските граждани.
Спрямо 2015 година нещата стоят значително по-добре – тогава 43,4% от българите са били в риск от бедност и социално изключване.
Лидер по този показател през миналата година е Румъния, където 35,8% от населението живее в риск от бедност и социално изключване. Ситуацията в страната обаче се подобрява – през 2019 година този процент беше 36,3 на сто.
На обратния полюс са също три държави от бившия социалистически блок – Чехия (11,5%), Словакия (13,8%) и Словения (14,3%).
Разликата е не само между отделните страни, но и между регионите в тях. В Източна Европа рискът се повишава за живеещите в селските райони. В Западна Европа пък в градовете често рискът от социално изключване е по-голям, обясняват още от статистическата агенция.
Като цяло социалното положение на европейците през 2020 година се влошава – 21,9%, или 96,5 млн. души, са в риск от бедност и социално изключване. Година по-рано този дял беше 21,1%. През 2015 година обаче почти всеки четвърти европеец е живеел в този риск (24%).
42% от живеещите в домакинство от един родител и непълнолетно дете са в риск от бедност и социално изключване. Висок е рискът и за живеещите самотно възрастни хора.
Трудовият статус е един от основните фактори, който предопределя попадането на европейците в тази рискова група. Според данните през 2020 година 11,8% от работещите са в риск от бедност и социално изключване, както и 19,2% от пенсионерите. Същото се отнася до 66,2% от безработните европейци./ investor.bg