Юлияна КОЛЧАКОВА
344 заявления за еднократна финансова помощ от 300 лева за родителите, чийто деца ще са в първи или осми клас през новата учебна година, са приети в Дирекция „Социално подпомагане” (ДСП) в Дупница към 16 август, съобщиха от ведомството. Заявленията от родители на бъдещи първокласници са 202, като 170 от тях са от жители на община Дупница, а останалите – от живеещи в община Сапарева баня. Декларациите, подадени от родители на ученици в 8-и клас, са 142, 130 от които за хора от Дупница.
„Помощите се изплащат в срок. Няма забавяне”, казаха от дирекцията. Стана ясно още, че за изминалата 2021/2022 учебна година наказани да възстановят помощта са 12 семейства на първокласници и 9 на осмокласници. Както е известно, отпуснатата еднократна помощ подлежи на връщане, ако ученикът не постъпи в училище, ако не продължи обучението си или ако в рамките на един месец е отсъствал повече от 5 учебни часа без уважителни причини.
Припомняме още, че помощта се отпуска независимо от доходите на родителите, при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. В Дирекция „Социално подпомагане” се подават заявление и служебна бележка от училището, където е записано детето, като при подаването родителят трябва да представи документ за самоличност. Документите са подават на място, по пощата, по имейл или по електронен път, като крайният срок е 15 октомври. Помощта се изплаща на два пъти, като 50 на сто от нейния размер се изплаща след влизане на заповедта за отпускането, а остатъкът – в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище.