Община Разлог се подготвя за зимата, коритото на р. Конешица почистено от клони и отпадъци, проверяват се язовирите

Община Разлог и кметство с. Баня се стягат за зимния период, стартираха почистването на коритото на р. Конешица от клони на храсти, дървета и отпадъци. Коритото на реката е разширено с цел по-лесното течение на водата. Също така са почистени канавката и банкета от р. Глазне до входа на с. Баня.

Регулярно и периодично се проверяват мини язовирите и езерата на територията на населеното място. Водата се изпуска контролирано и нивото се следи постоянно, с цел избягване на непредвидени ситуации.