От спешен ремонт се нуждаят 414 язовира в страната. Правителството е одобрило списък от 182 водоема, които трябва да бъдат ремонтирани най-скоро, съобщиха от Агенцията за метрологичен и технически надзор (ДАМТН).

Потенциално опасните язовири в страната са 109, но съоръженията се контролират, за да не се допуснат критични ситуации, увери генерал Кирил Войнов – заместник-председател на Държавната агенция, която контролира водоемите и съоръженията към тях:

“Просто трябва да се отремонтират язовирите, за да може да се гарантира сигурността и безопасността на хората, които живеят по поречието след язовирната стена”, обясни Войнов. Той допълни, че има водоеми, които създават проблеми заради лошата поддръжка от страна на собствениците – кметове или наематели:

“Най-вече имаме горска растителност. Обрасли са язовирните стени, като джунгли са. Това значи пълно безхаберие”.

Санкциите, наложени от агенцията за последната седмица, са в размер на 120 000 лева./БНР