Tuesday, July 23, 2024
HomeНовиниБългарияСкокът на минималната пенсия мина през бюджетната комисия, още утре проектът влиза...

Скокът на минималната пенсия мина през бюджетната комисия, още утре проектът влиза в зала

И на второ четене скокът на минималната пенсия мина през бюджетната комисия. Увеличението на пенсиите е заложено в управленската програма на правителството и цели подобряване адекватността на пенсиите за трудова дейност. Законопроектът предвижда от 1 юли 2017 г. минималната пенсия да се повиши от 161,38 лв. на 180 лв., или с 11,5 на сто, и на 200 лева от 1 октомври 2017 г., или с 11,1 на сто. Още утре проектът влиза в зала, за да може в петък да бъде обнародван в Държавен вестник. Всички пенсии, които след преизчисляването от 1 юли с тежест 1,126 за всяка година осигурителен стаж останат с размери под 180 лв., или под минималния размер на пенсията за съответния вид, ще бъдат приравнени на новия минимален размер. В резултат на увеличението броят на пенсиите в минимален размер ще се увеличи от 547 хил. на около 668 хил. или около 31,5 на сто от пенсионерите за трудова дейност ще бъдат с минимални пенсии. След увеличението на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 180 лв. на 200 лв. от 1 октомври 2017 г. броят на пенсиите в минимален размер ще се увеличи от 668 хил. на около 800 хил. или около 37,8 на сто от пенсионерите за трудова дейност ще бъдат с минимални пенсии. Пенсионерите, чиито размери на пенсиите са под 200 лв. или под стойността на минималната пенсия за съответния вид, ще получават новия минимален размер, при което за около 132 хиляди души ще има увеличение до 11,1 на сто, а за 668 хиляди – увеличение с 11,1 на сто. В резултат на повишението със същите проценти ще се увеличат минималните размери и на останалите пенсии за трудова дейност, които се определят в процент от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Това са пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, пенсиите за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест и наследствените пенсии. За двуетапното увеличение на минималната пенсия за стаж и възраст ще са необходими около 100 млн. лв. допълнително над предвидените средства в бюджета на държавното обществено осигуряване за тази година. Допълнителните разходи ще бъдат за сметка на очакваните по-високи приходи от планираните в бюджета на общественото осигуряване за 2017 г., с което бюджетното салдо за годината няма да бъде променено. Георги Търновалийски от БСП поиска всички пенсии да се преизчислят и да се спре с геноцида над българските пенсионери.

RELATED ARTICLES

Most Popular