Без представител на Община Перник на общото събрание на съдружниците на ВиК

След дълги дискусии съветниците в Перник решиха да не изпращат свой представител на общото събрание. Снимка – БНР

Представител на Община Перник няма да присъства на насроченото за четвъртък общо събрание на съдружниците на ВиК Перник. На събранието трябва да бъде взето решение за предоставянето на кредит от Български ВиК холдинг на ВиК Перник на обща стойност близо 30 милиона лева.

Част от парите са предназначени за ВЕЦ “Студена” и за реконструкция на довеждащ водопровод в община Радомир.

В сумата са предвидени средства за погасяване на стари задължения, в т.ч. към “Електрохолд” и Басейнова дирекция, за рефинансиране на съществуващи задължения по договори с “Автомагистрали” ООД и за заем, който да осигури собствено участие за индексации по договори със строители по ОП “Околна среда”.

Планирано е още предоставяне на средства за изграждане на фотоволтаична централа в имотите на пречиствателните станции в Батановци и в Перник.

След дълги дискусии, в които участва и зам.- директорът на ВиК Благовест Рагев, съветниците в Перник решиха да не изпращат свой представител на общото събрание.

Община Перник има миноритарен дял от 34 процента в капитала на водното дружество.

Държавата, в лицето на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, участва с дял от 51 процента, а останалите 15 процента са разпределени между общините Радомир, Брезник, Трън и Земен.