Разлог е община с традиции в предоставянето на социални услуги. Община Разлог разшири пакета от предлаганите социални услуги и мерки за подкрепа на уязвимите семейства и деца, както и предоставяне на по-добра грижа за децата и социална интеграция на семейства и деца, като успешно реализира проект „Ремонт на помещения, предвидени за разкриване на Център за обществена подкрепа в гр. Разлог“ и през месец март миналата година Център за обществена подкрепа започва да функционира като делегирана от държавата дейност с капацитет 20 места. В ЦОП се предлагат широк спектър от услуги и дейности за подпомагане на деца и семейства в риск с цел предотвратяване на институционализацията на децата и преодоляване на други рискови ситуации за тяхното развитие.  Децата в риск и техните семейства на територията на общината, включени в териториалния обхват на ЦОП, имат възможност да ползват социалните услуги, които са им необходими с оглед ефективното им социално включване и зачитане правото на децата. ЦОП работи както с отдел „Закрила на детето“ към Д „СП“-Разлог, така и с родители, които сами са потърсили помощ за справяне с различни проблеми в семейството и извън него. Възможността в ЦОП да се работи с родители, които сами са потърсили услугите на специалистите в центъра, е изцяло насочена към подкрепа и съдействие за преодоляване на кризите и рисковете за детето и семейството. Изключително важно е да се оказва необходимата подкрепа на всяко дете, независимо от обстоятелството. Въпреки че откриването на центъра съвпадна с разразилата се пандемия от  COVID-19 и обявяването на извънредно положение в цялата страна, Център за обществена подкрепа успя да заработи и първите потребители започнаха да посещават центъра още през месец април. От откриването до сега през центъра са минали 48 потребители. В ЦОП работи квалифициран екип от специалисти, който в своята работа се стреми към постигане на „социално благополучие“ и включва както работата, така и нейното управление. „Ние в ЦОП приемаме нашата работа не като професия, а като мисия. Мисия, която е по-ефективна, когато „насърчава“, а не когато „съдейства“ за социална промяна. Стремежът ни е да насърчаваме тази социална промяна, решението на проблемите, свързани с човешките взаимоотношения и свободата на хората да подобрят своето положение и да повишат благополучието си“ – сподели директорът на ЦОП Даниела Панева.