• Софийските фирми са 3 – ДЗЗД “Ре Бистрица 2019”, “Аква Инженеринг Бистрица” ДЗЗД и Обединение “Бистрица 2019”

  • “Монолит-Бистрица” ДЗЗД е от Благоевград и “Дупнишка вода” ДЗЗД е от Дупница

 

5 фирми се надпреварват за обществената поръчка на община Дупница за подмяна водопровода в село Бистрица. Прогнозната стойност е 1 842 500 лева без ДДС, а прогнозният обхват за цялостна подмяна е 4,66 км, съобщиха от общината. В открито заседание комисия с председател зам.-кметът по икономическите въпроси Олга Китанова отвори документите на 5-имата кандидати. На заседанието присъства и кметът на селото Кирил Огненски, както и представители на участниците. Софийските фирми са 3 – ДЗЗД “Ре Бистрица 2019”, “Аква Инженеринг Бистрица” ДЗЗД и Обединение “Бистрица 2019”. “Монолит-Бистрица” ДЗЗД е от Благоевград и “Дупнишка вода” ДЗЗД е от Дупница. На 13 февруари ще бъде първото открито заседание по отваряне офертите на кандидатите за подмяна водопровода в село Самораново. Амортизираната водопреносна мрежа е с най-големи загуби в цялата община, като за 2017 година те са в размер на 78,2% при 2,02 средно аварии на километър годишно.