Стартира акция за събиране на средства и хранителни продукти за 52-ма души, отпаднали от програмата “Топъл обяд” в Кресна. Общинската управа организира кампания в тяхна помощ. “На 14 юни след направена проверка от Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Благоевград по изпълняваната в община Кресна програма “Топъл обяд” беше констатирано, че от включените 130 лица 52 са с индексирани пенсии, които надхвърлят прага на допустимост от 369 лв. и трябва да бъдат изключени от нея, считано от 15.06.2021 г. Иначе казано, 52-ма от нашите съграждани, които зависят пряко от общинската услуга, ще останат без топла храна! Дали е справедливо превишение с 0,20 стотинки да лиши възрастен човек от топъл обяд, оставяме на компетентните органи. За нас това е абсурдна несправедливост, която боде в очите на почтените и честни хора и ако не реагираме, ни лишава от правото да се наричаме общност”, заявиха от „Обединени за Кресна“. Оттам стартират кампания в помощ на ощетените жители. През следващите няколко дни общината, с подкрепата на сдружение “Нов избор” ще доставя храна на изпадналите от програмата. „Обединени за Кресна“ призоваха в акцията да се включи цялото местно население. “Обръщаме се към всеки от вас с искрена молба за подкрепа, било с парични средства, било с пакетирани хранителни продукти, за да можем да продължим с услугата “Топъл обяд” за отпадналите 52-ма жители. Обръщаме се към собствениците на магазини за хранителни стоки с молба да дадат възможност гражданите да оставят на обозначено място в магазина закупени от тях хранителни продукти. Подобен подход използвахме по време на пандемията от Ковид-19 и благодарение на него запазихме живота и здравето на мнозина от нашите съграждани в риск”, посочиха от „Обединени за Кресна“. Те се обърнаха и към 52-мата, отпаднали от програмата, с молба да проявят разбиране, че за определен период от време няма да получават храна в същото количество и разнообразие, каквото получават останалите. Освободените бройки трябва да се попълнят – лица, които не са обхванати от програмата “Топъл обяд” и чиито доходи не надхвърлят 369 лв., могат да кандидатстват в общината лично или чрез свой представител. Критериите за допустимост са следните: – лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност, хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията; – лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа; – лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.