6 месеца пробация за Г. Новоселска, отчела пред община Благоевград несвършени строителни дейности по стадион „Христо Ботев”

 

Пробация от шест месеца отнесе Гергана Новоселска, отчела несвършени строително-монтажни дейности по игралното поле на стадион „Христо Ботев” пред община Благоевград.

Новоселска била управител на фирма “Нипро Контрол”, която имала договор сключен договор с община Благоевград за осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол.

По силата на този договор Новоселска била длъжна да установи извършените и подлежащи на заплащане строително-монтажни работи във връзка с изпълнение на обект „Реконструкция на игрално поле на стадион „Христо Ботев“, включващ пет подобекта.

В периода 07.08.2009 г. – 21.12.2009 г. в два протокола подсъдимата посочила строително-монтажните работи, които не са били реално извършени към датите на съставянето им или били извършени в по-малък обем и в различен вид.

Новоселска обаче се отърва само с 6 месеца пробация, след като съдът одобри споразумение, сключено между Окръжна прокуратура – Благоевград и подсъдимата. Тя е обвинена за извършено престъпление по чл. 311, ал.1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

Заради извършеното от подсъдимата Новоселска ще подлежи на задължителна регистрация по настоящ адрес и периодични срещи с пробационен служител.