120 са пострадалите къщи в селото

Близо половин година след наводнението в Трилистник нито една институция не предприема реални действия за почистване на коритото на река Стряма. За това алармира кметът на пловдивското село Трилистник Мирчо Петров. Именно наносите в реката и скъсана дига станаха причина за водното бедствие в селото, при което бяха залети 120 къщи.

Непочистеното корито на река Стряма в участък от 15 километра е реална заплаха за селото при обилни валежи и очакваните високи води през пролетта.

“Няма институция в страната, до която не съм писал. “Басейнова дирекция”, “Напоителни системи”, областен управител, Министерство на околната среда и водите. На книга обещават, на документи обещават, но реално не се случва “, казва Мирчо Петров кмет на село Трилистник.

Дигите, които ограничават реката да не прелее, не са възстановени напълно, а растителността вътре е като гора.

На това място преди селото ясно се вижда, че коритото не е чистено от години.

120 са пострадалите от наводнението къщи в село Трилистник. Досега помощта, която са получили хората, е минимална.

“375 лева. Това е помощта от държавата. Да и 500 лева от общината. Ние имаме щети сигурно около 30 хиляди лева на къщата”, казва Николай Енев.

Според кмета на селото държавата финансира довършването на канализацията и е възстановила средствата за ремонта ѝ. Допълнителни пари за пострадалите семейства обаче вероятно няма да има./БНТ