Стопаните са направили опит да осуетят проверката, чакат ги строги наказания

Полицаи и ветеринари са открили мъртви крави при проверка на животновъден обект в Кочериново. Шест трупа на крави, разложени останки и нарушения на законодателството за отглеждане на животни са били констатирани от експерти на Българската агенция по храните и служители на Министерство на вътрешните работи, съобщиха от пресцентъра на Българска агенция по безопасност на храните. В обекта са установени и живи едри преживни животни, част от които във видимо влошено здравословно състояние. Проверени са още две стопанства на същите животновъди, като в тях не са установени животни, въпреки че в информационната система на БАБХ в тях фигурират общо над 100 говеда. В един от обектите са намерени и ушни марки, отстранени от животните. Заключението на проверяващата комисия е, че условията за отглеждане на животни в трите обекта не съответстват на действащото национално и европейско законодателство, по отношение на здравеопазването и хуманното отношение към животните. Собствениците на животните са направили опит да осуетят проверката, което е наложило комисията да потърси съдействието на органите на МВР. Към недобросъвестните стопани ще бъде приложена цялата строгост на Закона за ветеринарномедицинската дейност, като ще бъдат санкционирани с актове за всички нарушения. Образувано е досъдебно производство и е уведомен дежурен прокурор.