Местният парламент взема решение за бизнес плана на „Кюстендилска вода”, предвиждащ поскъпване на водата

7 жители на Бобов дол искат да им бъде отпусната еднократна финансова помощ от общината, става ясно от дневния ред на заседанието на местния парламент, насрочено за 26 юли. Кои от подалите заявления ще бъдат подпомогнати и какви средства ще получат, ще се реши на сесията.

В понеделник Общинският съвет в Бобов дол ще реши и дали да бъде подкрепен бизнес планът на „Кюстендилска вода“, предвиждащ до 2026 г. цената на водата в общината да стигне 4,12 лв. за кубик, при сегашна цената 2,02 лв./куб. м. Съветниците ще решат как да гласува кметът Елза Величкова на предстоящото заседание на ВиК асоциацията, което ще се проведе на 29 юли. Местният парламент ще определи и кой да бъде резервен представител на общината за общото събрание на асоциацията, като предложението на кмета Величкова е това да е общинският съветник от БСП Валери Радлев.
На заседанието ще се разгледат и искания за предоставяне на безвъзмездно право на ползване на недвижими имоти публична общинска собственост за развитие на читалищна дейност за срок от 10 г. Заявленията са от председателите на 3 от читалищата – НЧ „Просвета – 1903”, намиращо се в Културния дом в Бобов дол, НЧ „Зора 2001” в Мламолово и НЧ „Пробуда – 1916” – Мало село. На сесията си в понеделник местният парламент ще разгледа и писма за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, за които е издадено решение от Общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи /възстановими/ стари реални граници. По-голямата част от имотите, за които са внесени мотивирани искания за предоставяне, са в землищата на Мламолово и Мали Върбовник. Останалите са за земи на територията на Големо село и Блато.

Местният парламент ще разгледа и предложение да приеме годишния отчет за изпълнението на бюджета на общината,  сметките за средствата от Европейския съюз и чужди средства,  на инвестиционната програма за капиталовите разходи и за общинския дълг към 30.06.2021 г. Има и предложение       Общинският съвет да приеме годишния отчет за изпълнение на капиталовите разходи по инвестиционната програма на общината към 31.12.2020 г.

С друга докладна се предлага актуализиране на списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2021/2022 година.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here