Бобошево отново първи по брой на неработещи

7.3% e ръстът на безработицата на територията на общините от бившата Дупнишка околия, обслужвани от Дирекция „Бюро по труда“– Дупница, съобщиха от ведомството. Към края на месец май в Дупнишка община е имало 1 403 регистрирани безработни, а равнището на безработицата е било 7.2 %. Дупница е общината в района с най-малко регистрирани неработещи. За пореден месец първа по брой на безработните е община Бобошево -81 регистрирани безработни, с равнище на безработица – 9.1 %. В община Бобов дол са били регистрирани 234 безработни лица, с равнище на безработица – 6.5 %. За община Сапарева баня числата са: 244 регистрирани безработни и 7.9 % равнище на безработица. В община Рила регистрираните безработни са били 104, а равнището на безработица – 8.7 %. В община Кочериново са били регистрирани 146 безработни, а равнището на безработицата е изчислено на – 7.5 %.

През май броят на новорегистрираните безработни лица е 292, а на започналите работа -126.
За периода са обявени 137 свободни работни места в сферата на услугите и търговията, хотелиерството и ресторантьорството, обувното и шивашко производство.
„През последните няколко месеца тенденцията е към задържане и намаляване на броя на регистрираните безработни лица. Спрямо предходния месец април броят на регистрираните безработни лица е с 30 /тридесет/ по-малко. Спрямо аналогичния период на предходната 2020 година броят на регистрираните безработни е с 486 лица по-малко”, съобщи директорът на Бюрото по труда Виолина Лазова-Ал Хадж Ахмад.

903 или 40.45 % от общия брой регистрирани безработни са без образование. Преобладават жените, съответно 1 297 от общия брой регистрирани, или 58,10 % от общо регистрираните.

Бюрото продължава дейността си по проект „Заетост за теб”, реализиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с цел подкрепа на работодатели за наемане на безработни лица чрез осигуряване на субсидия за заетост. До 31 май по проекта са подадени 902 заявки от работодателите за разкриване на 1 695 работни места.

„Приключи приемането на заявления за изплащане на средства за запазване на заетостта по реда на ПМС 151/03.07.2020 г., изм. и доп. с ПМС 93/2021 г. и познато като „мярка 60/40“ за месец април и месец май 2021 г.

Подадените заявления в Дирекция „Бюро по труда” -град Дупница към 31 май са 69 за изплащане на средства за 1208 работници и служители.

1 юни 2021 бе крайният срок за прием на заявения за кандидатстване от страна на работодателите и за удължаване на срока за получаване на компенсации за работници и служители по проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19“, по който работодателите, развиващи дейност в сферата на туризма и транспорта, получаваха помощ в размер на 290 лева за всеки работник или служител. В дирекцията в Дупница към 31 май по РМС 429/2020 г. /изм. и доп. с РМС 233/2021г. / са кандидатствали 44 работодатели за изплащане на компенсации на 441 работници и служители”, казаха от ведомството. Оттам коментираха и проведената на открито миналата седмица кампания в помощ на работодателите, развиващи дейност в сферата на туризма. „Дирекция „Бюро по труда“ – Дупница, се включи в провежданата национална кампания на Агенцията по заетостта в подкрепа на туристическия бранш „Работа в БГ туризма“. В рамките на една седмица, в периода от 07.06.2021 г. до 11.06.2021 г., между 10.00 и 14.00 часа бяха организирани срещи на открито за работодатели, развиващи дейност в сферата на хотелиерството и ресторантьорството и желаещите да работят в тази сфера. За Дирекция „Бюро по труда“ – Дупница, 13 работодатели заявиха 87 свободни работни места в сферата на туризма, хотелиерството и ресторантьорството. 307 търсещи работа лица посетиха мероприятието. Още по време на проведените информационни дни на открито две лица започнаха работа и четири лица бяха насочени за подбор при работодатели, обявили свободни работни места по Черноморието. Активната работа на трудовите посредници продължава с цел насочване на подходящи търсещи работа лица към обявените свободни работни места в сферата на туризма”, обясни директорката.

Юлияна КОЛЧАКОВА