Sunday, July 14, 2024
HomeРегионДупница70 години ЦДГ „Калина” - Дупница! „Машина на времето” показва магията, превърнала...

70 години ЦДГ „Калина” – Дупница! „Машина на времето” показва магията, превърнала градината в еталон

70-годишна история в снимки подредиха в Детска градина „Калина”. Ретроспективната изложба „Машина на времето” посреща на входа родители, посетители и възпитаници на най-голямото детско заведение в Дупница. Черно- бели фотоси пазят спомените за далечната 1952 година, когато сред тютюневите ниви на още неоформилия се дупнишки квартал „Подина”, се открива ЦДГ №7.

Сградата е първата специално строена за детска градина в Дупница – първоначално едноетажна – с площ 1100 м2. Тя е с просторни и високи помещения, с много прозорци. Дворът е 5 дка, като в първите години е осеян само със строителни материали. Посрещнати са 2 групи деца, а персоналът е само 8 души.

Първата директорка е Мария Окова. Тя работи само една година и заминава за София. След това, 25 години ЦДГ №7 се ръководи от Гюрица Начева, която по общото мнение на работилите с нея, създава такъв стил и облик на детското заведение, че той се превръща в еталон за градините на Дупница. Учителки от тогавашния колектив са подбирани за директори на почти всички останали забавачници в града. Традицията и приемствеността се пазят и до днес, като липсата на текучество е показателна. За седемдесет години ЦДГ №7 има само 4-ма директори. Гюрица Начева работи от 1954 до 1978 г. След нея до 1987 ръководството поема Спаска Илиева. Анета Попова е директор от 1987 до 1996 г. Най-дългогодишен ръководител е Райна Хаджийска, която от 1996 г. до днес буквално се раздава за градината.

Под нейното ръководство ДГ „Калина” премина успешно времената на демократичните промени и влезе в новия век – модерна и иновативна. Години, в които кипят мащабни строително-ремонтни дейности, осъществяват се значими проекти, базата е модернизирана, а образователния процес протича в синхрон с най-модерните възгледи в предучилищното образование.

Старите фотоси ни връщат във времето назад, когато през 1996 год. започва строежа на втория етаж на ДГ. Това е струвало неимоверни усилия на целия персонал. След завършването му капацитетът е увеличен на 9 групи, а натоварването става значително. В периода 1970-1980 г. до 340 деца дневно посещават забавачката.

В градината по традиция работят най-добрите възпитателки в града – първата детска учителка в Дупница – Йорданка Билярска, която години наред е и методически ръководител на предучилищното възпитание в Дупница, Василка Биразова, Емилия Христоскова, Емилия Радева, Милка Божилова, Недялка Орозова, Анета Попова, Снежана Таушанска и др. Емблематична фигура за изградения художествен стил на градината е музикалната учителка Мария Теодосиева, която 37 години изгражда в децата усет към изкуството и пеенето.

През 1978 г. градината разработва експеримент по физическо възпитание, като води школа по физическо възпитание за целия Кюстендилски окръг, ръководена от доц. К.Нанков от ЦИУУ – София. Школата реализира дейността си чрез така наречения „пътуващ семинар”с участието на Снежана Алексиева от детската градина. В друг „пътуващ семинар “ в страната участват Мария Теодосиева и Емилия Христоскова. Семинарът е на национално ниво и утвърждава нови форми на празниците и развлеченията в предучилищното възпитание. На заключителния му етап през 1985 г. Емилия Христоскова изнася открит урок пред методисти от цялата страна.

От 1985 г. Емилия Радева ръководи „школа по роден език” в Дупница, като детската градина се определя като методически център по развитие на родния език на деца в предучилищна възраст в Дупница, в който след това се усъвършенстват учители от целия град и околията. От 1970 г. до 1985 г. детската градина е базова към МОН, а по-късно към ВПИ – Благоевград, като ежегодно се провеждат стажантски практики. През 2001 е базова и  към ВПК „Св.Иван Рилски” – Дупница за новооткритата специалност „Предучилищна педагогика” .  

Учителките Алексиева и Божилова реализират експеримент за подготовка на шестгодишни деца за училище. Експериментът е изключително успешен, като почти цяла група от 30 деца е ограмотена за 3-те години престой на децата в детското заведение. Този опит се утвърждава по-късно в цялата детска градина, като  и днес подготвителните групи на детската градина са много добре подготвени за училище.

През 1998 г. ДГ „Калина” отваря врати за деца със специални образователни потребности. Това е първата детска градина в целия Югозапад, която предприема подобна стъпка за интеграция на децата със специални потребности. След 6 години търсене на свой облик в системата на интегрираното образование заведението разполага с два специализирани кабинета – за слух и говор и логопедичен, зала за рехабилитация, специални педагози и добро специално оборудване, за да могат 15-те деца със специални образователни нужди да растат заедно с връстниците си. Детската градина е пилотна за област Кюстендил в системата на интегрираното образование. Реализирани са два проекта за децата с увреждания – „Криле за тишината“ /2000 г./ и „И ти можеш”/2004 – 2005 г./, финанасирани от английска и американска фондации.

През същата година ЦДГ №7 е преименувана на ЦДГ „Калина”. В нея вече работят школи и допълнителни дейности с най-добрите преподаватели в Дупница. Базата е много богата, като всичките осем групи разполагат с просторни помещения, добре обзаведени, работят логопедичен и сурдопедагогичен кабинет, музикален кабинет, кабинет по английски език, има оборудвана зала за народни танци и спортни дейности, както и зала за рехабилитация. Преподават ресурсни учители и се реализират проекти за работа с деца със СОП.

През 2008 год. е реализиран големият проект „Модел на дневен център за деца с увреждания“. Извършен е значителен капитален ремонт и започва строителство на пристройка. През месец Декември 2009 год. в ново пристроената сграда в двора на детската градина е открит Детски център за деца с увреждания, финансиран от Социално министерство. Това дава началото на една от най-добрите практики за изключително полезно взаимодействие на две институции.

От следващата учебна година, детското заведение посреща децата през 4 входа. Извършен е мащабен вътрешен ремонт, заменени са подовите настилки, подменена е мебелировка, фоайетата са разширени и са премахнати вътрешните прозорци. Децата разполагат с нов модерен физкултурен салон. Отделен е музикалният кабинет, където е поставено още едно ново пиано. Другото е във физкултурния салон, където започват да се провеждат и тържества.

През учебната 2012/2013 „Калина” извоюва още една самостоятелност и тя е свързана с изхранването на децата. Провежда се първата самостоятелна обществена поръчка за доставка на хранителни продукти.

В този период отоплението преминава на газ, с което драстично намаляват и сметките за отопление. Година по-късно сградата вече има и асансьор, осигуряващ достъп за деца с увреждания до втория етаж, както и рампа пред входа на детската градина. Основно е ремонтиран дворът на детската градина, като за всяка група има изградена площадка с подменена настилка, ограден пясъчник, люлка, пързалка и катерушка. През 2016 г. е  входиран  проект за изграждане на фотоволтаична централа на покрива на сградата на учебното заведение.

„Калина” премина успешно и през пандемията. В условия на спазване на противоепидемични мерки е обособена лаборатория и кухня за децата, както и кабинет по изобразително изкуство. Изградена бе зелена класна стая, пътека на здравето и цветна алея, които се превърнаха в любимо място на малчуганите.

И така до днес… С една фото изложба, която си заслужава да бъде видяна. Запечатала неповторими моменти от магията превърнала на ЦДГ „Калина” в еталон на предучилищното образование!

 

RELATED ARTICLES

Most Popular