Дирекция “Бюро по труда” –  гр.  Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-76-96

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –  5 места
1 Специалист,оптимизация на производството Висше образование
1 Началник смяна,бутилиране Висше образование
1 Детска учителка Висше образование
2 Организатор автомобилен транспорт Висше,средно образование,англ.език
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 66 места
31 Машинни оператори,шиене Средно, основно образование
2 Работници, кухня Средно, основно образование
3 Сервитьори Средно образование
1 Продавач-консултант Средно образование
1 Снабдител,доставчик Средно образование, опит 1 год.
9 Общи работници Средно, основно образование
1 Горски стражар Основно образование
3 Гладачи Основно, средно образование
2 Опаковачи на хляб Основно, средно образование
1 Монтажник, мебели от дърво Средно образование
1 Шофьор,международни превози Средно образование
1 Машинен  оператор,производство на пелети Средно образование
2 Транжори Средно образование
2 Машинни оператори Средно образование
1 Общ работник, погребално бюро Средно образование
4 Кредитни специалисти Средно образование
1 Техник,телекомуникации Средно образование

Дирекция “Бюро по труда” –  гр.  Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61261

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 3 места
1 Електротехник,промишлено предприятие Висше образование, електротехника
2 Моделиер-конструктор, облекла Висше образование,моделиер-конструктор на облекла
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И  ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 110 места
59 Шивач м/д облекло Начално, основно образование
2 Машинен оператор производство на пластмасови изделия Средно, основно образование
6 Общи работника Средно образование
1 Обслужващ работник промишлено производство Основно образование
3 Монтажник, кабели Средно образование
5 Работник, сглобяване на детайли Основно образование
2 Касиери Средно, основно образование
14 Шивачи Средно,начално, основно образование
10 Гладачи Основно образование
1 Продавач-консултант Средно образование
2 Помощник готвачи Средно образование
3 Камериер/ка хотел Средно образование
1 Крояч,текстил Средно образование
1 Помощник,брокер Средно образование

Дирекция “Бюро по труда” –  гр.  Петрич
Тел. за връзка 0745/ 2-11-52

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 места
Б. СПЕЦИАЛИСТИ  СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 92 места
70 Продавач-консултанти Средно образование
3 Касиери Средно образование
3 Машинни оператори,шиене на обувки Средно образование
3 Обслужващи бензиностанция Средно образование
3 Производители на обувки Средно образование
2 Машинни оператори,банциг Средно образование
3 Пазачи,невъоражена охрана Средно образование
1 Огняр Средно образование
3 Охранители Средно образование
1 Заварчик Средно образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр.  Кюстендил
Тел. за връзка 078/55-04-84

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 22 места
1 Заместник директор,предприятие Висше образование, инженер по горско стопанство, опит
1 Старши лесничей Висше образование, инженер по горско стопанство, опит
3 Медицински сестри Висше образование, опит
12 Лекари Висше образование
1 Координатор Висше образование
1 Инженер,производство Висше образование
1 Ръководител проект Висше образование
1 Учител, английски език Висше образование
1 Електрончик Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И  ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 176 места
1 Крояч,обувни изделия Средно образование, опит
6 Машинен оператор, преса за гладене Средно образование, опит
4 Товарачи Средно, основно образование
3 Шивачи,обувки Средно, основно образование
5 Машинни оператори, шиене на обувки Средно образование
13 Общи работници Начално, основно образование
18 Машинни оператори, обувно производство Средно образование, опит
3 Работника,сглобяване на детайли Средно образование, опит
1 Техник,качествени измервания Средно образование
10 Машинни оператори,шиене Средно образование
3 Опаковачи Средно образование
1 Продавач-консултант Средно образование
2 Обслужващ работник, промишлено производство Средно образование, опит
1 Оператор на машина за поставяне на копче, изработка на понт Средно образование, опит
2 Оператори на автоматизирана машина Средно образование, опит
4 Секачи Основно,средно образование
4 Сортировач, дърво Основно,средно образование
2 Работника, поправка на гуми и джанти Средно образование
3 Машинни оператори, шиене на облекла Основно,средно образование
1 Гладач Основно,средно образование
3 Електрозаварчици Средно образование
2 Монтажника на климатици Средно образование
1 Сервитьор Средно образование
1 Строител, сгради от сглобяеми елементи Средно образование
2 Шивачи Средно образование
1 Арматурист Средно образование, опит
1 Зидаромазач Средно образование, опит
1 Бетонджия Средно образование, опит
1 Монтажник,електрически елементи Средно образование
1 Монтажник,дограма Средно образование
1 Машинен оператор,навиване на бобини Средно образование
4 Шлосери Средно образование
4 Стругари Средно образование
1 Работник,подови облицовки и настилки Средно образование
2 Бояджии,сгради довършителни работи Средно образование
1 Работник,ръчно производство на сладкарски изделия Средно образование
6 Фрезисти Средно образование
1 Дограмаджия Средно образование
7 Машинни  оператори Средно образование
1 Техник,транспортно строителство Средно образование
2 Техници,механици Средно образование
1 Ситопечатар Средно образование
8 Шлайфиста Средно образование
2 Шлайфиста,полировачен материал Средно образование
4 Предачи Средно образование
1 Машинен оператор,изпридане на конци и прежди Средно образование
1 Техник-механик, предачно производство Средно образование
7 Машинни оператора,металообработващи машини Средно образование
1 Оператор машина ЦПУ Средно образование
2 Машинни оператори,дървообработване Средно образование
1 Машинен оператор,боядисване на влакна и текстил Средно образование
2 Шлифовчик,метал Средно образование
7 Заварчици Средно образование
1 Шприцьор Средно образование
1 Работник,обработка на дърво Средно образование
1 Механик,машинни инструменти Средно образование
2 Експедитор,стоки и товари Средно образование
1 Водач на мотокар Средно образование
2 Шофьори, тежкотоварен автомобил 12 и повече тона Средно образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр.  Дупница
Тел. за връзка 0701/5-05-38 и 5-05-39

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ  – 3 места
1 Мениджър екип Висше образование
1 Лекар Висше образование
1 Психолог Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 61 места
4 Работника,спомагателни шивашки дейности Основно,средно образование
3 Продавач – консултанти,бензиностанция Средно образование
1 Шофьор,разносна търговия Средно образование
8 Машинни оператори,обувно производство Средно образование
20 Шивачи Средно образование
9 Шивачи мъжко/дамско облекло Средно образование
3 Шлосери Средно образование
2 Заварчици Средно образование
1 Барман Средно образование
2 Снабдители Средно образование
1 Крояч,текстил Средно образование
1 Оператор преса за пелети Средно образование
1 Оператор,спомагателни съоражения Средно образование
5 Общи работници Средно образование