8 маломерни паралелки ще има през учебната 2021/2022 г. в СУ „Христо Ботев” (по-известно като гимназията) в Бобов дол. С по-малък брой ученици са втори, трети, четвърти, пети, шести, десети, единадесети и дванадесети клас. Второкласниците са 12, при необходимите по наредба 16 ученици. В трети и четвърти клас има по 11, а минимумът е за 16 ученика. Петокласниците са 17, при необходимите по наредба 18 ученика. В шести клас са 13, при необходимост от 18 ученика. Десетокласниците са 15, а по наредбата се изисква да бъдат 18 ученика. В единадесети и дванадесети клас има по 12 ученика, при изискване за 18, става ясно от искане на директора на училището Анастасия Баракова за сформиране на паралелки под минималния брой ученици. Документът е внесен в община Бобов дол.

Както е известно, сформирането на паралелки под минималния брой ученици е възможно само с разрешение на Общинския съвет. Предложението, което е внесено от зам. кмета Йорданка Гацева, е за сформирането на 8 самостоятелни паралелки под минималния брой ученици съгласно Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование без дофинансиране от финансиращият орган.

В СУ „Христо Ботев” са записани 183 ученика, разпределени в дванадесет паралелки от първи до дванадесети клас. Броят на учениците от първи до седми клас е 102, а на учениците от осми до дванадесети клас е 81. Според споменатата наредба, когато учениците са повече от определения брой – над 80, допълнителни средства извън определените по стандарти се осигуряват по преценка на финансиращият орган, ако това е необходимо.

Местният парламент ще се произнесе по предложението на заседанието си на 14 септември.

Юлияна КОЛЧАКОВА