Близо 97% от населението в област Кюстендил е преброено през двата етапа на преброяването. На по-голямата част от преброените данните са взети по традиционния начин – с преброител. В областта електронно са самопреброени 29 803 лица, или 25.6%. Домакинствата, които са получили код от системата, но не са успели да го предадат на преброител, могат да го изпратят на електронен адрес codecensus2021@nsi.bg на НСИ заедно с адреса на жилището или да го издиктуват на телефонните линии на преброяването – *2021 и (02) 9078 430.

До края на месец октомври служители на статистиката ще посещават определени жилищни единици за проверка на точността и обхвата на преброяването. Всички ще се легитимират със служебни карти.