За кърпенето на дупките по селата се конкурират “Мегаинвест-холд”, “Автомагистрали Хемус” и “Щрабаг”, а за гробищни алеи в града – “Мегаинвест-холд”, “Автомагистрали Хемус”, “Меридиан” и “Щрабаг”

Последна, трета процедура по избор на изпълнители за три обособени позиции за рехабилитация на улична мрежа в община Дупница се проведе в Кръглата зала на общинската администрация в Дупница, съобщиха от кметството. Процедурата се отлагаше, тъй като досега нямаше по 3 оферти за всяка позиция.

Комисия, председателствана от зам.-кмета Олга Китанова, в присъствието на представители на фирмите участници и медии отвори подадените оферти.
По обособена позиция “Ремонт на вътрешна улична мрежа в град Дупница” се явиха 4 фирми, чиито ценови предложения са: “Инфракорект строй” ЕООД – 72 830 лева без ДДС, “Мегаинвест-холд” ЕООД – 74 271,60 лева, “Автомагистрали Хемус” АД – 75 493,20 лв. и “Щрабаг” ЕАД със 73 875 лева. За ремонт на вътрешна улична мрежа в селата на територията на община Дупница бяха подадени три оферти, както следва: “Мегаинвест-холд” ЕООД – 32 200,34 лева, “Автомагистрали Хемус” АД – 32 406,32 лв и “Щрабаг” ЕАД – 32 834,28 лева. За ремонт на централни алеи на гробищен парк в Дупница се получиха следните ценови предложения: “Мегаинвест-холд” ЕООД – 29 114,88 лева, “Автомагистрали Хемус” АД – 27 438 лв, “Меридиан” ЕООД – 28 775,80 лв. и “Щрабаг” ЕАД – 28 729,20 лева без ДДС.
Комисията ще излезе с предложение до кмета на община Дупница инж. Методи Чимев с резултатите и ще предложи сключването на договори. Обжалвания не се допускат и веднага след сключване на договорите ремонтните дейности могат да стартират.